Ke stažení


Pro přihlášení do autoškoly je nutná řádně vyplněná žádost o řidičské oprávnění.

Přílohou této žádosti je posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Oba uvedené dokumenty si můžete vytisknou pomocí níže uvedených odkazů.


Žádost o řidičské oprávnění ke stažení

Žádost tiskněte oboustranně, tedy na jednom listu papíru.


Posudek o zdravotní způsobilosti ke stažení

Posudek musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem.

V době podání přihlášky nesmí být starší více jak 3 měsíce.