Školení řidičů referentů


Povinnost zúčastnit se školení řidičů referentů vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a týká se všech zaměstnanců, kteří při výkonu zaměstnání řídí vozidlo.

Toto školení lze provést jak v prostorách autoškoly, tak u zákazníka.

Referentské školení standardně provádíme pomocí výpočetní techniky, aby byla zajištěna co možná největší názornost a srozumitelnost pro školené zaměstnance.

Pokud máte jakékoliv požadavky, sdělte nám je! Vyjdeme Vám vstříc!

Ceny školení řidičů referentů naleznete v ceníku.