Vrácení řidičského průkazu


Máte 12 bodů? Byl Vám udělen zákaz řízení?

Autoškola Krátký Vám nabízí komplexní služby v oblasti vrácení řidičského oprávnění.

Žadatel, který chce absolvovat přezkoušení v autoškole pro vrácení řidičského oprávnění postupuje následujícím způsobem:

1/ Návštěva příslušného obecního úřadu (dle Vašeho trvalého pobytu), který Vám na počkání vydá Výpis z karty řidiče. (Pozor!! Výpis získaný v rámci systému CzechPoint nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)

2/ Návštěva praktického lékaře, který Vám potvrdí potvrzení o zdravotní způsobilosti.

3/ Přihlášení do autoškoly k přezkoušení (vyplněná přihláška + potvrzení o zdravotní způsobilosti + výpis z karty řidiče).

4/ Absolvování přezkoušení – 700,- Kč poplatek MHMP; od 3.000,- Kč poplatek autoškole (dle kombinace skupin)

5/ Absolvování dopravních psychotestů (psychotesty můžete absolvovat kdykoliv v průběhu procesu, jsou vyžadovány při samotném vrácení, nikoliv při přezkoušení).


Dle pokynů MHMP lze přezkoušení absolvovat až po vypršení Vašeho trestu, nikoliv dříve.